VI Szkolny Konkurs Etiud Skrzypcowych 17 stycznia 2023 r.


VI Szkolny Konkurs Etiud Skrzypcowych dla uczniów szkół muzycznych I stopnia w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach

 

REGULAMIN

 

 1. Konkurs odbędzie się dnia 17.01.2023 r. w ZPSM Kielce, ul. Wojewódzka 12.
 2. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas: III, IV, V, VI szkól muzycznych
  I stopnia w ZPSM im. L. Różyckiego w Kielcach.
 3. Celem konkursu jest motywowanie uczniów do pracy nad etiudami oraz do prezentacji swoich umiejętności technicznych.
 4. Przesłuchania odbędą się w następujących grupach:
  1. Klasa III i IV
  2. Klasa V
  3. Klasa VI
 5. Utworem obowiązkowym dla wszystkich uczestników jest etiuda lub kaprys. Utwór należy wykonać z pamięci.
 6. Przesłuchania będą otwarte dla publiczności.
 7. W skład Jury wchodzą pedagodzy, których uczniowie biorą udział w konkursie. Pedagog nie ocenia wykonania swojego ucznia podczas konkursu.
 8. Jury przyznaje nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach.
 9. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.
 10. Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa i drobny upominek.
 11. Zgłoszenia należy przesyłać do 05.01.2023. drogą elektroniczną poprzez formularz zamieszczony pod linkiem https://ankieta.muzyczna.kielce.pl/index.php/851787?newtest=Y&lang=pl
 12. Każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku do celów Konkursu.