Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach został powołany z dniem 01.01.2013 roku. W skład zespołu wchodzi Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia, Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia oraz Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia i Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia.

Zespół mieści się w kompleksie nowych oraz wyremontowanych budynków zapewniając komfortowe warunki pracy i nauki. Posiadamy dobrze wyposażoną bazą naukowo-dydaktyczną: instrumenty klasyczne i elektroniczne, tablice multimedialne, system audio słuchawkowo-mikrofonowy w sali nauczania języków obcych, nowoczesne zestawy komputerowe do zajęć z informatyki, itp. Dysponujemy dużą salą koncertową oraz salą kameralną. Najnowocześniejszy system przeciwpożarowy oraz monitoring gwarantują pełne bezpieczeństwo na terenie szkoły. W stołówce umożliwiamy skorzystanie z cateringowych obiadów a na świetlicy można miło spędzić czas przed lub po zajęciach. Warto też wspomnieć o dużym parkingu znajdującym się na terenie szkoły, dzięki któremu można spokojnie i bezpiecznie odprowadzić dziecko na zajęcia jak i odebrać po skończeniu zajęć.


STATUT Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach

pobierz plik statutu w formacie pdf (wersja z 15.09.2022 r.)

Struktura zespołu szkół

 

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH im. LUDOMIRA RÓŻYCKIEGO W KIELCACH

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA
(PSM)


Jest to szkoła prowadząca naukę tylko w zakresie przedmiotów muzycznych. Zajęcia najczęściej odbywają się w godzinach popołudniowych. Zobacz więcej informacji ...

OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA (OSM)


Jest to szkoła łącząca naukę przedmiotów muzycznych z przedmiotami ogólnokształcącymi.
Zobacz więcej informacji ...

DLACZEGO  WARTO  ZOSTAĆ  UCZNIEM  SZKOŁY  MUZYCZNEJ?

Okres przedszkolny oraz pierwsze lata szkoły podstawowej to szczególnie ważne okresy w rozwoju dziecka. Szkoła, której główną funkcją jest wychowanie, kształcenie, przygotowanie do życia i pracy zawodowej młodego pokolenia ma ogromny wpływ na dalszy rozwój. W chwili wstąpienia do szkoły, na dziecko oddziałują wszystkie czynniki i elementy z nią związane.

Korzyści z muzycznej edukacji

Edukacja w szkole muzycznej niesie za sobą wiele korzyści. Gra na instrumencie oraz ogólne zajęcia muzyczne, zapewniają wszechstronny rozwój intelektualny dziecka. Muzyczna edukacja wpływa również na szybsze przyswajanie wiedzy ogólnej, sprawia, że dziecko jest pogodne i otwarte na innych ludzi, co z kolei pozytywnie wpływa na jego kontakty interpersonalne, nie tylko w grupie rówieśniczej.
Gra na instrumencie kształtuje pamięć słuchową, wzrokową, logiczną i zdolności manualne. Rozwój słuchu muzycznego jest podstawą szybszego uczenia się języków obcych, a kojarzenie znaku z dźwiękiem przyspiesza opanowanie umiejętności czytania. Poprawiają się również zdolności w zakresie nauk ścisłych, dzieci podczas lekcji gry najpierw instynktownie, a następnie świadomie dodają i odejmują, znajomość nut i rytmu ułatwia naturalne rozumienie ułamków. Ponadto, umiejętnie dobrana muzyka wycisza emocje negatywne i pobudza pozytywne.

Edukacja muzyczna w dzieciństwie może mieć bardzo pozytywny wpływ na powodzenie w późniejszym życiu zawodowym, gdzie często jesteśmy zmuszeni do walki ze stresem towarzyszącym publicznym wystąpieniom.
Na całym świecie prowadzone są liczne badania naukowe, które mają określić zjawiska zachodzące w mózgu człowieka pod wpływem nauki muzyki. Dzieci uczące się śpiewu i gry na instrumencie wykazują o 1/3 lepiej wykształcone zdolności abstrakcyjnego myślenia od nieumuzykalnionych rówieśników - wykazały to badania prowadzone w USA w latach 70. Wnioski do jakich doszli Amerykanie potwierdziły polskie badania z lat 1967-1972 pod kierownictwem prof. M. Manturzewskiej. Pokazały one, że młodzież szkół muzycznych w porównaniu ze swymi rówieśnikami z innych szkół ma lepiej rozwinięte zdolności abstrakcyjnego i logicznego myślenia, ogólnie lepszą sprawność intelektualną oraz większą wytrwałość i zdolność skupienia się na wykonywanym zadaniu. Natomiast efekty wieloletnich badań opublikowane w 2000r. w magazynie „Time” potwierdziły wpływ edukacji muzycznej na rozwijanie zdolności językowych. Poza tym nauka gry na instrumentach wpaja systematyczność i zdyscyplinowanie. Dzięki występom przed publicznością, dzieci uczą się walczyć z tremą, co może mieć pozytywny wpływ na późniejsze życie zawodowe. Udowodniono także, że słuchanie muzyki pomaga pacjentom w szybszym powrocie do zdrowia i zmniejsza ból, a przede wszystkim muzyka relaksuje i niesie przyjemność.

Zachęcamy wszystkich rodziców, którzy są świadomi korzyści płynących z obcowania ze sztuką muzyczną, do stworzenia możliwości prowadzących do tego, aby ich dziecko zostało uczniem naszej szkoły muzycznej. Mamy bowiem wszyscy na względzie ideę: „mądre kształcenie to najlepsza inwestycja w przyszłość”.

Warunki, jakie proponujemy w szkole, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom tych rodziców i dzieci, które pragną łączyć pasję muzyczną z gruntowną wiedzą ogólnokształcącą. Niewielkie klasy sprzyjają prawdziwie rodzinnej atmosferze oraz indywidualizacji procesu kształcenia – zwłaszcza w stosunku do uczniów wybitnie zdolnych. Kontakt ucznia z mistrzem – nauczycielem instrumentu - podczas indywidualnych zajęć pozwala pokonać wewnętrzne przeszkody, które najczęściej uniemożliwiają osiągnięcie sukcesu.
Dyrekcja zapewnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, a co za tym idzie, wysokie wyniki kształcenia zarówno w pionie ogólnokształcącym, jak i muzycznym.
Mając wybór, warto się zastanowić, czy nie dać szansy własnemu dziecku kształcenia w atmosferze bezpieczeństwa, radości muzykowania i rozwijania talentów pod okiem profesjonalnej kadry pedagogicznej.