X Ogólnopolski Festiwal i Konkurs Gitarowy „Gitara Viva” Kielce, 16-18 marca 2023


Organizatorami konkursu są Centrum Edukacji Artystycznej i Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach.

  • Konkurs odbędzie się podczas trwania Festiwalu Gitarowego ”Gitara Viva!” w siedzibie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach w dniach 16-18 marca 2023 r. w salach kameralnej oraz koncertowej.
  • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół muzycznych I i II st. z terenu całego kraju. Szkołę może reprezentować dowolna liczba uczniów.
  • W konkursie nie mogą brać udziału uczniowie członków jury.
Gorąco zachęcamy do zapoznania się z REGULAMINEM dostępnym pod linkiem www.muzyczna.kielce.pl/pliki/REGULAMIN_GITARA_VIVA_2023.pdf i uczestnictwa w Konkursie.

  • W trosce o komfortowe warunki przesłuchań uczestników, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników – decydować będzie kolejność nadsyłania zgłoszeń.
  • Konkurs jest jednoetapowy.
  • Przesłuchania konkursowe będą otwarte dla publiczności.
  • Kolejność występu uczestników Konkursu zostanie ustalona przez organizatorów i opublikowana do 1 marca 2023 r. na stronie internetowej szkoły www.muzyczna.kielce.pl, na której również będą zamieszczane wszelkie informacje dotyczące Konkursu.
  • Udział w Konkursie NIE WYMAGA wniesienia opłaty wpisowej.
  • Koszty podróży, zakwaterowania oraz wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

ZGŁOSZENIA należy dokonać w terminie do 10 lutego 2023 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który będzie się znajdował na stronie internetowej www.muzyczna.kielce.pl w zakładce Konkursy. Należy wypełnić wszystkie rubryki i zaznaczyć (kliknąć) WYŚLIJ. Nie przyjmujemy zgłoszeń w innej formie.

Jednocześnie osoby zgłaszające swój (lub dziecka/podopiecznego) udział w Konkursie zobligowane są do wydrukowania OŚWIADCZENIA dotyczącego przetwarzania danych osobowych, wypełnienia go i przesłania pocztą na adres ZPSM w Kielcach lub e-mailem (skan podpisanego oświadczenia) na adres: gitaraviva@muzyczna.kielce.pl.

ZGŁOSZENIA BĘDĄ UWZGLĘDNIANE TYLKO PO OTRZYMANIU ZGODY UCZESTNIKA/OPIEKUNA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY oraz OŚWIADCZENIE RODO dostępne będą na tej stronie
od 15 grudnia 2022 r.

Serdecznie zapraszamy :-)