TERMINY WYWIADÓWEK w PSM I i II st.


 TERMINY  WYWIADÓWEK w PSM I i II st.

 

  • 21.12.2022 r. godz. 16.30 – 17.30

Poinformowanie rodziców/opiekunów prawnych o przewidywanych ocenach śródrocznych.

  • 27.01.2023 r. godz. 16.30 -17.30

Poinformowanie rodziców/opiekunów prawnych o uzyskanych ocenach śródrocznych.

  • 25.05.2023 r. godz. 16.30 – 17.30

Poinformowanie rodziców/opiekunów prawnych o przewidywanych ocenach rocznych.