Rekrutacja 2022/2023 - PSM I stopnia - klasa wyższa cykl 4-letni

Kandydat może ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej, niż pierwsza. W tym celu musi złożyć do sekretariatu wniosek do klasy wyższej i pozytywnie zaliczyć egzamin kwalifikacyjny.

Termin składania wniosku: - 01 marca do 06 maja 2022 r.

Zeskanowane Wnioski można przesłać e-mailowo na adres sekretariat@muzyczna.kielce.pl z podpisem obydwojga rodziców/opiekunów

Egzamin kwalifikacyjny ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata z zakresu przedmiotów ogólnomuzycznych i instrumentu głównego odpowiadają programowi klasy w szkole, do której kandydat ma być przyjęty.

Termin egzaminu kwalifikacyjnego 14 - 17 maja 2022 r. wg harmonogramu egzaminów wstępnych

Termin egzaminu kwalifikacyjnego wynika również z terminu złożenia wniosku, który może wpłynąć do dyrektora szkoły w trakcie roku szkolnego.

Warunkiem przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego jest posiadanie przez szkołę możliwości przyjęcia kandydata.

 

POBIERZ  WNIOSEK DO KLASY WYŻSZEJ

1. Podczas egzaminu praktycznego wskazana jest prezentacja następującego programu:

  • akordeon: utwór cykliczny i dwa dowolnie wybrane utwory;

  • organy: dwa utwory dowolne o charakterze etiudy. Jeden na prawą drugi na lewą rękę (dla kandydatów do klasy drugiej). Dwie etiudy do wyboru z 18 na końcu zbioru, jedna na prawą druga na lewą rękę (Fortepian dla najmłodszych – M. Kreuschoff-Kazimierczakowa), jeden utwór do wyboru (Dawne tańce i melodie cz. I lub II) oraz jeden utwór J. Chwedczuk – Ćwiczenia pedałowe PWM do wyboru z nr 5-20 (dla kandydatów do klasy trzeciej). Jeden utwór o charakterze etiudy, jeden utwór do wyboru – Małe preludia PWM J.S. Bach, dwa utwory – J. Chwedczuk Ćwiczenia pedałowe PWM do wyboru z nr 10-30 oraz utwór dowolny (dla kandydatów do klasy czwartej)

  • altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara: trzy dowolnie wybrane utwory;

  • instrumenty dęte i perkusja: trzy dowolnie wybrane utwory;

UWAGA! Utwory posiadające partię akompaniamentu należy wykonać z towarzyszeniem akompaniatora. Program należy wykonać z pamięci.

 

Kandydaci na wszystkie specjalności i specjalizacje zobowiązani są do przedłożenia komisji rekrutacyjnej przed przystąpieniem do egzaminu zapisanego na kartce wykonywanego programu. Należy uwzględnić:

  • imię i nazwisko kandydata

  • imię i nazwisko kompozytora

  • tytuł utworu, tonację, opus, wykonywaną część w utworach cyklicznych

2. Egzamin ogólnomuzyczny

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy wyższej SM I stopnia przystępuje do egzaminu kwalifikacyjnego z przedmiotów teoretycznych właściwych dla danej klasy.

W klasie I obowiązuje kształcenie słuchu.

W klasach 2-4 obowiązujące przedmioty to: kształcenie słuchu i audycje muzyczne.

Nieusprawiedliwiona nieobecność na którymkolwiek z etapów eliminuje kandydata z egzaminu, co uniemożliwia przyjęcie do szkoły.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły oraz z dyrekcją.