X Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Krystyny Jamroz - Kielce, 3-6 listopada 2022


Szanowni Państwo,

Już po raz dziesiąty w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach, będziemy mogli usłyszeć i wyłonić wyróżniających się adeptów sztuki wokalnej.
?X Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Krystyny Jamroz dla uczniów szkół muzycznych II stopnia dobiegł końca?.
?Serdeczne gratulujemy Laureatom oraz Wyróżnionym, również ogromne wyrazy uznania składamy wszystkim Uczestnikom, Pedagogom i Pianistom.??? Mamy piękną, zdolną Młodzież??serce rośnie ??


HARMONOGRAM KONKURSU


  1. Organizatorem X Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Krystyny Jamroz jest Centrum Edukacji Artystycznej, a współorganizatorem Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach.

  2. Konkurs ma charakter ogólnopolski, a jego celem jest promowanie utalentowanych młodych wykonawców.

  3. Konkurs odbywać się będzie w dniach 3-6 listopada 2022 r. w siedzibie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach.

  4. W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół muzycznych II st., którzy w dniu rozpoczęcia konkursu nie ukończyli:

- 23 roku życia – uczniowie kl. I i II (grupa I) – w grupie I mogą brać udział
w konkursie zarówno uczniowie specjalności wokalistyka (klasa śpiewu) jak
i uczniowie realizujący przedmiot śpiew dodatkowy.

- 25 roku życia – uczniowie kl. III i IV (grupa II)

Szkołę może reprezentować dowolna liczba uczniów.

  1. W konkursie nie mogą brać udziału studenci wydziału wokalnego lub wokalno-aktorskiego uczelni muzycznych.

  2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

(przyjmujemy zgłoszenia do 16 października 2022 tylko w formie elektronicznej)


2) przesłanie ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

3) przesłanie zdjęcia w formie elektronicznej (np. legitymacyjne) na adres mailowy  wokalny@muzyczna.kielce.pl  w terminie do 16 października 2022

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ TYLKO ŁĄCZNIE Z OŚWIADCZENIEM dot. ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z REGULAMINEM i do uczestnictwa
w Konkursie.


facebook