KONKURS MUZYCZNY CEA - kameralne zespoły dęte, 1 - 2 kwietnia 2022 r.

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że Centrum Edukacji Artystycznej w dniach 1-2 kwietnia 2022 r. organizuje w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach Ogólnopolski Konkurs Muzyczny dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół muzycznych II stopnia i ogólnokształcących szkół muzycznych II st. w kategorii KAMERALNE ZESPOŁY DĘTE.


HARMONOGRAM PRZESŁUCHAŃ


Ogłoszenie wyników Ogólnopolskiego Konkursu Muzycznego Centrum Edukacji Artystycznej w kategorii kameralne zespoły dęte

nastąpi w dniu 2 kwietnia 2022 r. ok godz. 15-tej
w sali koncertowej ZSPM Kielce


Jury Konkursu w składzie:

1) dr hab. Artur Kasperek (fagot) prof. nadzw. UMFC – przewodniczący
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

2) dr hab. Zdzisław Stolarczyk (puzon)
Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

3) dr hab. Igor Cecocho (trąbka)
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Akademia Muzyczna im. Kiejstuta i Grażyny Bacewiczów w Łodzi

4) dr hab. Ewelina Zawiślak (flet), prof. AM
Akademia Muzyczna im. Kiejstuta i Grażyny Bacewiczów w Łodzi

5) dr hab. Piotr Lato (klarnet), ad. AM
Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie


przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

Grand Prix          

(nr 5) KWARTET SAKSOFONOWY KATOWICE:
Marcel Oliwa, Mateusz Zając, Wiktoria Ross, Marcin Marciniak
nauczyciel BERNARD STEUER
Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna Ii II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach     
    

 I miejsce

(nr 4) BURNING BRASS:
Mateusz Zimnik, Mateusz Domek, Maciej Dujczyński, Damian Sulik, Wojciech Głąb

nauczyciel MAREK ŁUKASZCZYK
Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach

 II miejsce                      

(nr 12) HILARIS SAXOPHONE QUARTET:
Agnieszka Płaczek, Liliana Polak, Symeon Mamoń-Bratek, Magdalena Szczęsna      

nauczyciel TOMASZ KAJKOWSKI
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Bielsku-Białej

 III miejsce          

(nr 11) TROMBOYS:
Antoni Giza, Bartłomiej Golec, Kacper Waluś, Karol Gańczarczyk      

nauczyciel TOMASZ STOLARCZYK
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Bielsku-Białej

Wyróżnienia:

(nr 1) KWINTET KLARNETOWY:
Marta Kijas, Kamila Znamiec, Kornelia Gorzelak, Witold Trzepizur, Piotr Szewczyk

nauczyciel WOJCIECH PYDA
Zespół Szkół Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie

(nr 6) SZYMANOWSKI LOW BRASS QUARTET:
Kamil Rybaczyk, Michał Salwa, Damian Sulik, Wojciech Głąb 

nauczyciel MATEUSZ KONOPKA
Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach

(nr 7) PO 3STA TRIO:
Tomasz Dobija, Adrianna Słowińska, Małgorzata Cieszko,      

nauczyciel MARCIN KRYWULT
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Bielsku-Białej

(nr 9) KWARTET SAKSOFONOWY WARSZAWA:
Julia Koper, Egon Wielgus, Michał Gorczyca, Mateusz Huang

nauczyciel ALICJA WOŁYŃCZYK-RANISZEWSKA
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie

(nr 10) KWARTET FLETOWY WARSZAWA:
Pola Rzążewska, Iga Drankowska, Klara Szczepkowska, Monika Tarasiuk

nauczyciele MARIA PERADZYŃSKA, JOANNA PRZEWOŹNICZUK-KASZEWSKA
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie

Jury oceniło poziom Konkursu, jako wyjątkowo wysoki. Bieżąca edycja Konkursu CEA ukazała wspaniałe przygotowanie uczestników i zaawansowaną grę instrumentalistów. Format Konkursu unaocznił też wysoki stopień umiejętności pedagogów. Zasługuje to na szczególne uznanie po okresie pandemii, dlatego Jury postanowiło wyróżnić wszystkich nauczycieli prowadzących za znakomite przygotowanie zespołów.

 

Wyróżnieni nauczyciele prowadzący:

 1. Pan WOJCIECH PYDA - Zespół Szkół Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie
 2. Pan MAREK PIĄTEK - Zespół Szkół Muzycznych m. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie
 3. Pan ROBERT GUDAJA - Zespół Szkół Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie
 4. Pan MAREK ŁUKASZCZYK - Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st.
  K. Szymanowskiego w Katowicach
 5. Pan BERNARD STEUER - Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna Ii II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach
 6. Pan MATEUSZ KONOPKA - Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st.
  K. Szymanowskiego w Katowicach
 7. Pan MARCIN KRYWULT - Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Bielsku-Białej
 8. Pani ANNA DZIENNIAK - Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. K. Szymanowskiego
  we Wrocławiu
 9. Pani ALICJA WOŁYŃCZYK-RANISZEWSKA - Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
  K. Szymanowskiego w Warszawie
 10. Pani MARIA PERADZYŃSKA - Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. K. Szymanowskiego
  w Warszawie
 11. Pani JOANNA PRZEWOŹNICZUK-KASZEWSKA - Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
  K. Szymanowskiego w Warszawie
 12. Pan TOMASZ STOLARCZYK - Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki
  w Bielsku-Białej
 13. TOMASZ KAJKOWSKI - Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Bielsku-Białej
REGULAMIN

- Celem konkursu jest wyłonienie i promocja szczególnie uzdolnionych młodych muzyków, uczniów szkół muzycznych II st.

- W Konkursie Centrum Edukacji Artystycznej mogą brać udział uczniowie publicznych i niepublicznych szkół muzycznych II stopnia oraz ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia.

- Z udziału w konkursie wyklucza się uczniów będących jednocześnie studentami uczelni muzycznych w tej samej specjalności.

- W Konkursie nie może brać udziału laureat Grand Prix lub laureat pierwszego miejsca poprzedniej edycji konkursu w tej samej specjalności.

- Zespół kameralny zgłoszony do konkursu może liczyć od 2 do 9 osób.


Zgodnie z Zasadami Konkursu Centrum Edukacji Artystycznej ( §6 p.4a, 4b), Dyrektor Centrum ustanowił następujące nagrody finansowe dla laureatów Konkursu w kategorii zespół:

 • Grand Prix - 3,0 tys. zl

 • I miejsce - 2,5 tys. zl

 • II miejsce - 2,0 tys. zl

 • III miejsce - 1,5 tys. zl- Koncert laureatów będzie miał miejsce 27 maja 2022 r. w miejscu określonym przez Centrum.
- W Koncercie Laureatów wezmą udział laureaci Grand Prix, a w przypadku nie wyłonienia w danej specjalności laureata Grand Prix, laureat pierwszego miejsca.


Uczestnicy konkursu, zgłaszają swój udział przez wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA i przesłanie jej drogą elektroniczną na adres anna.wojciechowska@muzyczna.kielce.pl w terminie do 10 marca 2022 r.

Podstawą prawną do przyjęcia zgłoszenia uczestnika konkursu jest jego oświadczenie woli, wyrażone dokumentem „Zgoda” podpisanym przez uczestnika konkursu lub rodzica/opiekuna prawnego w przypadku uczestników niepełnoletnich.

Koszty przejazdu i pobytu uczestnicy konkursu pokrywają we własnym zakresie.

Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.