Wojewódzkie Przesłuchania Uczniów Klas Instrumentów Dętych szkół muzycznych I stopnia 29 marca 2021 r.


Przesłuchania konkursowe odbędą się 12 kwietnia 2021 r. w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach.

LISTA LAUREATÓW i WYRÓŻNIONYCH

  • Ze względu na ograniczenia wynikające z aktualnej sytuacji Konkurs przeprowadzony zostanie hybrydowo.

  • Wykonania programu przez Uczestników dostępne będą w postaci nagrań video zamieszczonych w serwisie YOU TUBE, udostępnionych dla Organizatora, Jury
    i wszystkich Uczestników.

  • Jury będzie pracować stacjonarnie w siedzibie ZPSM Kielce - nagrania wykonanych przez Uczestników programów konkursowych zostaną odsłuchane jednocześnie przez wszystkich jurorów, w tym samym pomieszczeniu, z jednego urządzenia odtwarzającego.

W OPISIE NAGRANIA NA YOUTUBE MUSZĄ BYĆ ZAMIESZCZONE NASTĘPUJĄCE INFORMACJE:

  • nazwa Konkursu, to jest: Wojewódzkie Przesłuchania Uczniów Klas Instrumentów Dętych szkół muzycznych I stopnia 29 marca 2021 r.
  • imię i nazwisko uczestnika, klasa, szkoła, imię i nazwisko akompaniatora
  • dokładne tytuły utworów, imiona i nazwiska kompozytorów
Link do nagrań należy przesłać do dnia 18 marca 2021 r. na adres e-mail: dete@muzyczna.kielce.pl


Organizatorami Konkursu są:
  • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach - Sekcja Instrumentów Dętych Drewnianych oraz Sekcja Instrumentów Perkusyjnych, Dętych Blaszanych, Orkiestr i Chórów.
  • Rada Rodziców przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych Ludomira Różyckiego w Kielcach.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VI szkół muzycznych

I stopnia z województwa świętokrzyskiego.

Przesłuchania
zostaną przeprowadzone i ocenione w dwóch kategoriach:

I grupa – klasy I-III/c. 6, klasy I-II/c. 4 PSM I st. oraz klasy I-III OSM I st.
II grupa – klasy IV-VI/c. 6, klasy III-IV/c. 4 PSM I st. oraz IV-VI OSM I st.

Zachęcamy do zapoznania się z REGULAMINem i uczestnictwa w Konkursie.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 5 marca 2021 r., poprzez wypełnienie elektronicznego FORMULARZa.

Wpisowe w kwocie 60 zł należy wpłacić na konto:

Rady Rodziców przy ZPSM w Kielcach

46 1540 1014 2058 7321 4148 0001

z dopiskiem  "dęte  2021"

Potwierdzenie wpłaty wpisowego na adres e-mail: dete@muzyczna.kielce.pl. (w tytule wiadomości należy wpisać: DĘTE 2021 - IMIĘ NAZWISKO – WPISOWE

Jednocześnie osoby zgłaszające udział dziecka/podopiecznego zobligowane są do wydrukowania OŚWIADCZENIA dotyczącego przetwarzania danych osobowych, wypełnienia go i przesłania pocztą na adres ZPSM w Kielcach lub e-mailem (skan podpisanego oświadczenia) na adres: dete@muzyczna.kielce.pl (w tytule wiadomości należy wpisać DĘTE 2021 - IMIĘ NAZWISKO – OŚWIADCZENIE).

Uczeń zostanie zapisany na listę uczestników TYLKO po otrzymaniu przez Organizatora w/w OŚWIADCZENIA.