X Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Maurycego Moszkowskiego „PER ASPERA AD ASTRA” Kielce 12-19 maja 2023 r.

Organizatorami Konkursu są:

  • Centrum Edukacji Artystycznej
  • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach
  • Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach

Konkurs  jest członkiem  Fundacji Alink-Argerich.

Celem Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Maurycego Moszkowskiego jest promowanie utalentowanych młodych wykonawców.

W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół muzycznych I i II st. w Polsce oraz ich odpowiednicy w szkołach za granicą. Szkołę może reprezentować dowolna liczba uczniów.


Przesłuchania uczestników odbędą się w czterech kategoriach wiekowych:

   Grupa A – do lat 12 (urodzeni w roku 20011 i młodsi)

   Grupa B – do lat 14 (urodzeni w roku 2009 i młodsi)

   Grupa C – do lat 17 (urodzeni w roku 2006 i młodsi)

   Grupa D – do lat 20 (urodzeni w roku 2003 i młodsi)


Konkurs dla grup A i B jest jednoetapowy. Dla grup C i D będzie przebiegał w dwóch etapach. Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności.


Przesłuchania konkursowe odbywać się będą w dniach 13-16 maja 2023 r. w Sali Koncertowej ZPSM, ul. Wojewódzka 12. Koncert laureatów grup A i B zabrzmi w sali koncertowej ZPSM w Kielcach po zakończeniu przesłuchań i ogłoszeniu wyników w tych kategoriach. W dniu 19.05.2023 odbędzie się koncert finałowy w wykonaniu laureatów tegorocznego konkursu z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej Filharmonii Świętokrzyskiej oraz nastąpi wręczenie nagród i wyróżnień.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie ZGŁOSZENIA w terminie do 10 kwietnia 2023 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny będzie na stronie internetowej muzyczna.kielce.pl
w zakładce Konkursy od dnia 20 stycznia 2023 r. (należy wypełnić wszystkie rubryki i zaznaczyć (kliknąć) WYŚLIJ).

Jednocześnie osoby zgłaszające swój (lub dziecka/podopiecznego) udział w Konkursie zobligowane są do wydrukowania OŚWIADCZENIA dotyczącego przetwarzania danych osobowych, wypełnienia go i przesłania pocztą na adres ZPSM w Kielcach lub e-mailem (skan podpisanego oświadczenia) na adres: moszkowski@muzyczna.kielce.pl. Oświadczenie będzie można pobrać od 20.01.2023 r.

ZGŁOSZENIA BĘDĄ UWZGLĘDNIANE TYLKO PO OTRZYMANIU ZGODY UCZESTNIKA/OPIEKUNA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

Dodatkowo do dnia 10.04.2023 r. należy przesłać organizatorom drogą mailową:

fotografię uczestnika (wyłącznie w PLIKU elektronicznym jpg NAZWANYM IMIENIEM i NAZWISKIEM uczestnika). Minimalny rozmiar krótszego boku – 800 pixeli. Fotografia nie musi mieć charakteru legitymacyjnego, powinna jednak uwzględniać charakter wydawnictwa – folderu.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z REGULAMIN dostępnym pod linkiem https://www.muzyczna.kielce.pl/pliki/REGULAMIN_Moszkowski_2023.pdf i uczestnictwa w Konkursie.