X Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Krystyny Jamroz - Kielce, 3-6 listopada 2022

Szanowni Państwo,

Już po raz dziesiąty w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach, będziemy mogli usłyszeć i wyłonić wyróżniających się adeptów sztuki wokalnej.


  1. Organizatorem X Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Krystyny Jamroz jest Centrum Edukacji Artystycznej, a współorganizatorem Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach.

  2. Konkurs ma charakter ogólnopolski, a jego celem jest promowanie utalentowanych młodych wykonawców.

  3. Konkurs odbywać się będzie w dniach 3-6 listopada 2022 r. w siedzibie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach.

  4. W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół muzycznych II st., którzy w dniu rozpoczęcia konkursu nie ukończyli:

- 23 roku życia – uczniowie kl. I i II (grupa I) – w grupie I mogą brać udział
w konkursie zarówno uczniowie specjalności wokalistyka (klasa śpiewu) jak
i uczniowie realizujący przedmiot śpiew dodatkowy.

- 25 roku życia – uczniowie kl. III i IV (grupa II)

Szkołę może reprezentować dowolna liczba uczniów.

  1. W konkursie nie mogą brać udziału studenci wydziału wokalnego lub wokalno-aktorskiego uczelni muzycznych.

  2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

(przyjmujemy zgłoszenia do 10 października 2022 tylko w formie elektronicznej)


2) przesłanie ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

3) przesłanie zdjęcia w formie elektronicznej (np. legitymacyjne) na adres mailowy  wokalny@muzyczna.kielce.pl  w terminie do 10 października 2022

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ TYLKO ŁĄCZNIE Z OŚWIADCZENIEM dot. ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z REGULAMINEM i do uczestnictwa
w Konkursie.