Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna dla rodziców/uczniów

Read more ...

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

(dla nauczycieli, pracowników pedagogicznych i pracowników niepedagogicznych szkoły, zwanych dalej pracownikami szkoły, w związku z pozyskiwaniem danych osobowych).

Read more ...

Klauzula informacyjna dot. prowadzenia zajęć edukacyjnych zdalnie

Klauzula informacyjna dla rodziców/ uczniów w czasie prowadzenia zajęć edukacyjnych zdalnie.

Read more ...